Profil

Osobní

Anna Strnadlová
Jméno: Anna Strnadlová

O mně

Momentálně jsem studentkou dějin umění na FF UK, což mě po většinu času velmi naplňuje a rozšiřuje moje zatím snad nevelké znalosti, zato však velký zájem. Ten bych nyní specifikovala obecně jako konec 19. století a století 20., uvidíme, jestli dospěji nakonec k plánované orientaci zejména na umění po roce 1942. Od pasívního studování unikám často k hudbě, pro kterou chovám velké nadšení a konejším skrze ni svou živější a divočejší část osobnosti.

Oblíbené

Obec, kde bydlíte